Vrijwillige Samenwerkingsverbanden werpen hun vruchten af om voedselverspilling te voorkomen. Door samenwerking kunnen gezamenlijke doelen worden bereikt, worden bedrijven geprikkeld tot samenwerking en kan verandering op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier worden bereikt. REFRESH heeft op basis van de eigen succesvolle implementatie van 5 nationale vrijwillige samenwerkingsverbanden in Nederland, Duitsland, Spanje, Hongarije en China, en het Britse voorbeeld van  "Courtauld 2025", een blauwdruk voor succes opgesteld.

Online Interactief Stappenplan: Bouwen aan Partnerschappen, Werken aan Verandering: een vrijwillige aanpak om voedselverspilling te voorkomen

Om ervoor te zorgen dat u de volledige interactiviteit kunt ervaren, kunt u het document downloaden in plaats van het online te bekijken.

Het loont de moeite om te investeren in het voorkomen van voedselverspilling. Meer dan de helft van de bedrijven die deelnamen aan een wereldwijd onderzoek in 17 landen verdiende 14 dollar terug voor elke geïnvesteerde dollar. 99% van de bedrijven behaalde een positieve 'return on investment' uit hun activiteiten om voedselverspilling te voorkomen.

Door deelname aan vrijwillige samenwerkingsverbanden, kunnen bedrijven de gewenste veranderingen veel sneller en kosten effectiever bereiken omdat ze:

  • de noodzaak tot dwingende wetgeving verminderen;
  • relatief snel geïmplementeerd kunnen worden, en gemakkelijk aangepast kunnen worden aan veranderende omstandigheden;
  • een veilige, pre-concurrentiële omgeving bieden voor samenwerking tussen bedrijven

Bouwen aan Partnerschappen, Werken aan Verandering bevat een bewezen 5-stappen model dat gevolgd kan worden om tot een succesvol vrijwillig samenwerkingsverband te komen. Deze stappen zijn:

  1. Start & set-up
  2. Ambities en Doelstellingen
  3. Governance en Financiering
  4. Vaststellen Acties
  5. Meten en Evalueren

Wilt u meer weten over het opzetten van een vrijwillig samenwerkingsverband, neem dan contact op met WRAP (va@wrap.org.uk) of Stichting Samen Tegen Voedselverspilling (toine@samentegenvoedselverspilling.nl).

Citation: 

REFRESH, WRAP Global (2019). Building partnerships, driving change - A voluntary approach to cutting food waste. URL: http://tinyurl.com/va2019fw

Language: 

  • Dutch

Publishing date: 

30/03/2019

Credits: 

Design: Redstone

Language: 

Citation: 

REFRESH, WRAP Global (2019). Building partnerships, driving change - A voluntary approach to cutting food waste. URL: http://tinyurl.com/va2019fw

Deliverable: 

D2.9

Work package: