Tussen 2015-2019 is het Europese onderzoeksproject REFRESH uitgevoerd om voedselverspilling te voorkomen. 26 partners uit 12 Europese landen plus China werkten aan het bereiken van het projectdoel om bij te dragen aan de SDG 12.3 doelstelling om voedselverspilling per hoofd van de bevolking te halveren bij retail en consument. Daarnaast zijn het verminderen van voedselverliezen in de keten, het terugdringen van geassocieerde afvalkosten en het maximaliseren van de waarde uit onvermijdbaar voedselafval, belangrijke doelen. In Nederland is gedurende de REFRESH looptijd gewerkt aan het oprichten van een samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om deze ambities in concrete acties per sector om te zetten. Samen met het verbeteren van het meten van voedselverspilling, vergroten van bewustzijn onder consumenten en het wegnemen van belemmerende wet- en regelging zal de Stichting Samen tegen Voedselverspilling ook in de periode na REFRESH verder werken om deze doelstellingen te bereiken.
Read more ...

Vrijwillige Samenwerkingsverbanden werpen hun vruchten af om voedselverspilling te voorkomen. Door samenwerking kunnen gezamenlijke doelen worden bereikt, worden bedrijven geprikkeld tot samenwerking en kan verandering op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier worden bereikt. REFRESH heeft op basis van de eigen succesvolle implementatie van 5 nationale vrijwillige samenwerkingsverbanden in Nederland, Duitsland, Spanje, Hongarije en China, en het Britse voorbeeld van  "Courtauld 2025", een blauwdruk voor succes opgesteld.


In een periode van 3 weken in juli 2017 nodigt het REFRESH onderzoeksteam respondenten uit voor een grootschalig consumentenonderzoek. De enquete richt zich op de 4 REFRESH pilot landen, namelijk Nederlands, Duitsland, Spanje en Hongarije. Aan consumenten wordt gevraagd om een 10-minuten durende enqute in te vullen over diverse drink- en etenswaren.


Op 15 september 2015 is het project 'REFRESH' (Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain) van start gegaan. Het doel van het project is een bijdrage te leveren aan de realisatie van 30% minder voedselverspilling in Europa in 2025, het verminderen van de afvalbeheerkosten en het maximaliseren van de waarde van onvermijdbaar voedselafval en verpakkingsmaterialen. 26 Partners uit twaalf Europese landen en China werken samen aan dit doel. REFRESH loopt van juli 2015 tot juni 2019 en wordt gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de EU.