Persbericht: Nieuw EU-project REFRESH gestart

Op 15 september 2015 is het project 'REFRESH' (Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain) van start gegaan. Het doel van het project is een bijdrage te leveren aan de realisatie van 30% minder voedselverspilling in Europa in 2025, het verminderen van de afvalbeheerkosten en het maximaliseren van de waarde van onvermijdbaar voedselafval en verpakkingsmaterialen. 26 Partners uit twaalf Europese landen en China werken samen aan dit doel. REFRESH loopt van juli 2015 tot juni 2019 en wordt gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de EU.

Voedselverspilling op twee na grootste bron CO2-uitstoot

Per jaar wordt in de EU ongeveer 100 miljoen ton voedsel verspild (schatting voor 2012). Modellen wijzen erop dat, als er niets wordt gedaan, de voedselverspilling kan oplopen tot meer dan 120 miljoen ton in 2020. Het verspilde voedsel in Europa zou voldoende zijn om twee keer zoveel mensen te voeden dan de hoeveelheid mensen die nu in de wereld honger lijden (Europese Commissie 2015). Samen met een verschuiving richting een gezonder voedingspatroon, is het verminderen van voedselverspilling zowel door huishoudens als daarbuiten de belangrijkste maatregel voor het verminderen van de CO2-impact van het voedselsysteem.

Vermindering voedselverspilling

REFRESH concentreert zich op het verminderen van vermijdbare voedselverspilling en een verbeterde valorisatie van voedselresten. Het project geeft via onderzoek beter inzicht in de aanjagers van voedselverspilling en ondersteunt daarmee de industrie en individuele consumenten tot betere besluitvorming. REFRESH volgt een innovatieve, systematische aanpak voor het verminderen van voedselverspilling via een integraal ’actiekader' (Framework of Action). Nederland is hierin een pilotland, en een nationale ‘Taskforce’ neemt hierin de lead. REFRESH bouwt voort op en gaat verder dan de bestaande initiatieven rondom voedselverspilling zoals de ontwikkeling, evaluatie en aanmoediging van het verspreiden van maatschappelijke, technologische en organisatorische inzichten en voorbeelden. Hierbij krijgen wetgevers en beleidsmakers handreikingen om effectief beleid voor de aanpak van voedselverspilling te bevorderen.

Doelen van het project:

  • Het ontwikkelen van strategische overeenkomsten voor het verminderen van voedselverspilling met regeringen, bedrijfsleven en lokale belanghebbenden in vier pilotlanden (Spanje, Duitsland, Hongarije en Nederland). Het bedrijfsleven en andere belanghebbenden worden opgeroepen om deel te nemen aan het testen van nieuwe benaderingen voor het verminderen van voedselverspilling en deze benaderingen te herhalen in andere landen.
  • Het formuleren van beleidsaanbevelingen voor de EU en het ondersteunen van nationale implementatie van beleidskaders tegen voedselverspilling.
  • Het ontwerpen en ontwikkelen van technologische innovaties voor het verbeteren van de valorisatie van onvermijdelijk voedselafval (bijvoorbeeld als gevolg van voedselbewerking) en ICT-gebaseerde platforms en tools ter ondersteuning van nieuwe en bestaande oplossingen voor het terugdringen van voedselverspilling.

Multi-stakeholder partnerschap

Het project loopt van juli 2015 tot juni 2019 onder leiding van Wageningen UR. Op 16 september vindt de kick-off van het project plaats op de campus van Wageningen UR. Het REFRESH-consortium bestaat uit toonaangevende universiteiten, onderzoeksinstituten, particuliere ondernemingen, overheden, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden uit Europa en China. Het REFRESH-team kan voortbouwen op de resultaten en ervaring van het project FUSIONS ("Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies").

Project consortium partners

Date: 

14/09/2015